[1]
Smrcz, Ádám 2022. A filozófia mint Hermész Triszmegisztoszhoz írt lábjegyzet: (Szakács Péter: Giordano Bruno ars poeticája az exaltációtan tükrében). Elpis Filozófiatudományi Folyóirat. 15, 1-2. (okt. 2022), 161–166. DOI:https://doi.org/10.54310/Elpis.2022.1.12.