Évf. 13 Szám 1 (2021): Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció
Tanulmányok

Education and ‘Civilization’: Westernisation through Centralisation and the Concept of Women’s Education in Late 19th Century Japan

Ferenc Takó
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bio
Megjelent december 15, 2021
Kulcsszavak
 • Meiji-megújulás,
 • Meiji-kor,
 • oktatási reform,
 • nyugatiasítás,
 • nők oktatása,
 • Meiroku Zasshi,
 • Meiji Hat Társaság,
 • Mori Arinori
 • ...More
  Less
Hogyan kell idézni
Takó, F. (2021). Education and ‘Civilization’. Távol-Keleti Tanulmányok, 13(1), 255–268. https://doi.org/10.38144/TKT.2021.1.16

Absztrakt

A japán oktatási rendszer Meiji-kori átalakulásáról szóló tanulmányok gyakran hangsúlyozzák a reformok intenzitását és átfogó jellegét. A jelen tanulmány keretében röviden összefoglalom ezen átalakulás központi elemeit, majd az oktatást érintő Meiji-kori diskurzusban megjelenő feszültséggel foglalkozom. Ez a feszültség akkor válik láthatóvá, ha összehasonlítjuk a Meiji-kor mint a "felvilágosult" nyugati liberalizmus bevezetésének időszaka értelmezését a központosított reformok ideológiájával, amely közel sem volt oly mértékben liberális, amennyire a Meiji-korszak gondolkodói maguk is állították. Erre a feszültségre a Meiji-kori oktatási reformokban való megjelenésén keresztül mutatok rá, majd a nők oktatása mint a Meiji-kori családszemlélet központi kérdését veszem szemügyre. Az elemzés alapjául a korszak vezető gondolkodóinak az 1870-es években, elsősorban a Meiroku Zasshi-ban 明六雑誌 publikált írásai szolgálnak.