Évf. 13 Szám 1 (2021): Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció
Tanulmányok

The Role of Family in Modern China: A Blended Compressed Transformation of the Private and Public Spheres

Zsombor Rajkai
Ritsumeikan Egyetem
Bio
Megjelent december 15, 2021
Kulcsszavak
  • Mozaik-modernitás,
  • privát szféra,
  • nyilvánosság,
  • kollektivizmus,
  • piacgazdaság,
  • családpolitika
  • ...More
    Less
Hogyan kell idézni
Rajkai, Z. (2021). The Role of Family in Modern China. Távol-Keleti Tanulmányok, 13(1), 241–254. https://doi.org/10.38144/TKT.2021.1.15

Absztrakt

Míg a maói korszak (1949–1976) a korábbi hagyományos gyakorlattal ellentétben a családi kapcsolatok helyett inkább a munkahelyi kapcsolatokra helyezte a hangsúlyt, az ezt követő időszak ismét kiemelte a család mint alapvető társadalmi egység jelentőségét. A kínai modernizáció sajátos jellege miatt azonban a család a mai Kínában egyszerre mutat hagyományos, modern és posztmodern jellegzetességeket. Például míg a családon belüli kapcsolatoknál a szülők iránti tisztelet hangsúlyozása a hagyományos konfuciánus ideológia továbbélésének tekinthető, a szülői beleszólást elutasító párválasztás szabadságának eszméje már modern jelenség. Ezzel szemben a jelenlegi alacsony termékenységi mutató – igaz, a korábbi egykepolitika eredményeként – a kínai családok egyfajta posztmodern jellegére utal. Ez a mozaikos jelleg a privát szféra és a különféle politikai, gazdasági és civil szférák kapcsolatának bonyolult formálódásában is megmutatkozik. Az azonban kétségkívül elmondható, hogy a mai Kínát, amelynek kutatása a változatos modernizációs utak jobb megértése terén új távlatokat kínál a társadalomtudományok számára, egyfajta modern kori családközpontúság jellemez, ahol a család továbbra is alapvető szerepet játszik a társadalmi felelősségvállalásban és társadalmi fejlődésben.