Évf. 13 Szám 1 (2021): Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció
Tanulmányok

The Role of Family in the Construction of Traditions among Second-Generation Chinese Immigrants in Hungary

Eszter Knyihár
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bio
Gergely Salát
Eötvös Loránd Tudományegyetem / Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bio
Megjelent december 15, 2021
Kulcsszavak
  • második generációs kínai bevándorlók,
  • multikulturális identitás,
  • család,
  • hagyomány
Hogyan kell idézni
Knyihár, E., & Salát, G. (2021). The Role of Family in the Construction of Traditions among Second-Generation Chinese Immigrants in Hungary. Távol-Keleti Tanulmányok, 13(1), 213–230. https://doi.org/10.38144/TKT.2021.1.13

Absztrakt

A magyarországi kínai bevándorlók körében végzett kutatások alapján körvonalazható, hogy a második generációs magyarországi kínai származású fiatalok komplex, multikulturális identitástudattal rendelkeznek, és kulturális identitáskonstrukciójuk során a fogadó és a küldő ország kulturális környezetéből, a bevándorló diszpórájából és a bevándorló családjából is kölcsönöznek elemeket. Ez a tanulmány 20 második generációs kínai bevándorlóval készített interjú eredményeit mutatja be, különös hangsúlyt fektetve a résztvevők komplex kulturális identitástudatának vizsgálatára és a család szerepének megértésére a tradícióalkotásban. A feltárt eredmények arra utalnak, hogy a bevándorló családjában a generációk között alkudozási folyamatok zajlanak a tradíciókról és szokásokról, melyek különösen intenzívvé válnak azokon a területeken, ahol a szülői kontroll erősebb. Ezek a területek: az oktatás, apárválasztás/házasság és a nyelv. A családban megtartott ünnepek és ünnepi szokások – a generációk együttes munkájának köszönhetően – kreatív megoldásokat alkalmazó alkotófolyamatok során jönnek létre, és vegyesen tartalmaznak elemeket a küldő és a fogadó ország kultúrájából is.