Az ausztriai tanártovábbképzés helyzete a 21. század tízes éveiben

  • Gabriella Nádudvari SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet
##semicolon## Ausztria, tanártovábbképzés, a tanártovábbképzés reformja

Absztrakt

Jelen tanulmány célja, hogy kísérletet tegyen az ausztriai tanártovábbképzés helyzetének feltárására a 2010-es években zajló tanártovábbképzési reform tükrében. A tanulmány primer források elemzése során részletesen vizsgálja, milyen oktatáspolitikai célokat fogalmaztak meg, és mely kompetenciák fejlesztését irányozták elő a reformfolyamatot irányító és segítő szakemberek. A vizsgált időszakban megvalósult továbbképzések tartalmi, formai aspektusairól, a minőségbiztosítás módjáról és a még megoldásra váró problémákról a tanártovábbképzésekre reflektáló szekunder források eredményeit bemutató rész számol be.

Szerzői adatok

Szerző intézménye

Tanársegéd

Megjelent
2020-06-30
Hogyan kell idézni
Nádudvari, G. (2020). Az ausztriai tanártovábbképzés helyzete a 21. század tízes éveiben. Pedagógusképzés, 19(1-2), 26-44. https://doi.org/10.37205/TEL-hun.2020.1-2.02
Rovat
Tanulmányok