A BME Tolmács- és Fordítóképző Központjának online tolmácsképzése. Oktatói és hallgatói tapasztalatok

  • Csilla Szabó
  • Rita Besznyák
##semicolon## blattolás, konszekutív tolmácsolás, szinkrontolmácsolás, tárgyalástechnika, blended oktatás

Absztrakt

A pandémia nehéz helyzet elé állította a felsőoktatási intézmények többségét, különös tekintettel azokra, amelyek eszköz- és infrastruktúra-igényes speciális készségtárgyakat tanítanak. A tolmácsképző intézményeknek is rövid idő alatt kellett átállni távolléti oktatásra, s a korábban tantermi keretek között alkalmazott módszertani megoldásokat új technológiák segítségével online kontextusban megvalósítani. A tanulmány első felében felvázolunk néhány, az oktatók és a hallgatók körében elvégzett felmérést az online oktatással kapcsolatos tapasztalatokról, majd példákat hozunk arra, milyen nemzetközi, illetve hazai együttműködési kísérletek zajlottak le a képzőintézmények között ebben az időszakban. A tanulmány második felében összefoglaljuk, milyen – elsősorban pozitív – tapasztalatokat gyűjtöttünk a BME GTK Idegen Nyelvi Központjának Tolmács- és Fordítóképző Központjában (TFK) zajló szakirányú tolmácsképzéseken, részletesen elemezve az itt oktatott négy tolmácsolás mód (blattolás, konszekutív-, szinkron- és tárgyalástolmácsolás) kapcsán tapasztaltakat.

Megjelent
2021-11-30
Hogyan kell idézni
Szabó, C., & Besznyák, R. (2021). A BME Tolmács- és Fordítóképző Központjának online tolmácsképzése. Oktatói és hallgatói tapasztalatok. Modern Nyelvoktatás, 27(3-4), 82-98. https://doi.org/10.51139/monye.2021.3-4.82.98
Rovat
Tanulmányok - Számítógépes módszerek napjaink fordítástudományi kutatásaiban