Fordítástudományi kutatási témák változása az 1990-es évektől napjainkig

  • Pál Heltai
##semicolon## fordításelmélet, kutatási módszerek, kutatási eszközök, kutatási témák, kockázatok

Absztrakt

A fordítástudomány hivatalosan 1972-től létezik, de az 1990-es évektől kezdve ugrásszerűen megnőtt a kutatások mennyisége, a kutatási területek és témák száma. Elméleti oldalról a legfontosabb hatások a kognitív nyelvészet, a kommunikációelmélet, a pszicholingvisztika, a neurolingvisztika és a szociológia felől érkeztek, míg gyakorlati oldalról a korpusznyelvészet fejlődése és a gyakorlati (szak)fordítás jellegét megváltoztató technológiai fejlődés játszotta a legfontosabb szerepet, és vezetett új kutatási területek megjelenéséhez. Ez a cikk bemutatja az új elméleti jellegű fejleményeket, a módszerekben és a technikai eszközökben történt változásokat, az új kutatási területeket és témákat. Kitér a különböző kutatási irányok kockázataira, a kockázatok elkerülésének lehetőségeire és a további kutatások lehetőségekre.

Megjelent
2021-11-30
Hogyan kell idézni
Heltai, P. (2021). Fordítástudományi kutatási témák változása az 1990-es évektől napjainkig. Modern Nyelvoktatás, 27(3-4), 7-22. https://doi.org/10.51139/monye.2021.3-4.7.22
Rovat
Tanulmányok - A fordítástudomány témái az elmúlt 30 évben