Útkörnyezeti hatások monitorozása

Biomonitoring módszer fejlesztése a közlekedési eredetű környezetterhelés indikálásához

  • Judit Koronikáné Pécsinger
  • Veronika Elekné Fodor
  • András Polgár
  • Edit Pintérné Nagy
##semicolon## hatásvizsgálat, hatásterület, környezetterhelés, monitoring rendszer

Absztrakt

Környezeti hatásvizsgálatokban meghatározott hatásterület az a becsült terület, ahol várhatóan jelentkeznek az adott létesítmény hatótényezői által okozott, főként negatív hatások. A környezettudatos gondolkodás előtérbe kerülése révén a környezetre, az élővilágra kifejtett negatív hatásokat és a bekövetkező károsodások nagyságát igyekszünk csökkenteni. Minél konkrétabban ismerjük a hatásterületet, annál jobban tudjuk alkalmazni a megelőzés eszközeit. A megvalósult és működő rendszerek esetében monitorig rendszer kiépítésére van lehetőség, amely során a ténylegesen jelentkező változásokat követhetjük és rögzíthetjük. Munkánk úthatásokra épülő monitoring rendszer kiépítését készíti elő. Ebben a tervezési fázisban összegyűjtjük a mértékadó hatótényezőket, amelyekre a létesítmény megvalósulása után monitoring rendszert fogunk kiépíteni. Kulcsszavak

Megjelent
2019-11-13