A környezetközpontú irányítás helyzetének felmérése Sopronban

  • András Polgár
##semicolon## környezetközpontú irányítás, Sopron, állapotfelmérés, ISO 14001

Absztrakt

A környezetirányítási rendszerek (alternatív megnevezéssel: környezetközpontú irányítási rendszerek, környezeti menedzsment rendszerek, környezettudatos irányítási rendszerek, rövidítve: KIR) közvetlen célja a vállalat vagy egyéb szervezet erőforrás-felhasználásának és környezetszennyezésének kézbentartása, közvetve pedig a környezeti teljesítmény javítása. A „környezetközpontú irányítási rendszer” megnevezéssel bevezetett szervezeti és eljárási intézkedéseket, majd a szabványosított, a versenytársak és a társadalom számára is hiteles (tanúsított) információt biztosító eljárásokat ma már világszerte alkalmazzák. Kutatásunkban célul tűztük ki Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi gazdaság szereplői környezetközpontú irányítási gyakorlatának helyzetfelmérését. A helyzetértékelés a Polgármesteri Hivatal és a városban található jelentős helyi adófizető gazdálkodó szervezetek ezirányú tevékenységére terjedt ki 2017. december – 2018. január időszakban. Feltártuk a Polgármesteri Hivatal példamutató KIR törekvéseit, valamint a gazdálkodó szervezetek viszonylatában a környezetvédelmi tevékenység motivációit, a soproni KIR tanúsítások alakulását, az alkalmazott KIR eljárások szintjét, a környezettudatos vállalatirányítási eszközök, különösen az életciklus szemlélet elterjedtségét és a főbb környezetvédelmi célkitűzések jellegét. A kutatás eredményei rávilágítanak a működtetett KIR állapotára, minőségi szintjére és a jövőbeli fejlesztési irányokra is.

Megjelent
2019-11-13