Különböző hibakorrekciós módszerek hidrológiai szimulációkra gyakorolt hatásának összehasonlító elemzése

  • Anna Kis
  • Rita Pongrácz
  • Judit Bartholy
  • János Adolf Szabó
##semicolon## hibakorrekció, DIWA hidrológiai modell, RegCM4, CARPATCLIM

Absztrakt

A kutatás célja, hogy megállapítsuk, mely hibakorrekciós módszerek a legmegfelelőbbek a hatásmodellek bemeneti idősorait szolgáltató klímamodell-szimulációk szisztematikus hibáinak kiküszöbölésére. Többféle eljárást teszteltünk, amelyeket egy múltbeli időszakra validáltunk a CARPATCLIM adatbázis felhasználásával, a Felső-Tisza vízgyűjtőre.

Megjelent
2019-11-13