A beépítettség és a beépítés vizsgálata Budapesten

  • Tamás Csapó
  • István Pánya

Absztrakt

A tanulmány alapjául egy kétéves kutatás szolgált, melynek keretében 2009 őszétől 2011 tavaszáig több hallgató és néhány kolléga segítségével felmértük a fővárost e vo­nat­kozásban. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy Budapest minden utcáját és terét be­jártuk (gyalog, vagy kerékpárral), minden épületet felmértünk aszerint, hogy - a ha­zai beépítési típusokat figyelembe véve – melyikhez tartozik. A terepbejárás és a fel­mé­rés csak a település belterületére terjedt ki, és nem vizsgáltuk az összes épületet. Ál­ta­lában a lakófunkciójú- és a középületeket vizsgáltuk, a felmérés nem terjedt ki az ipa­ri, közlekedési, logisztikai, raktározási funkciójú épületekre, csakúgy, mint a hétvégi üdü­lőkre, csónakházakra, valamint a városi zöldterületekhez tartozó épületekre, ki­vé­ve a szálláshelyeket. A felmérés adatait felvittük Budapest várostérképére és di­gi­ta­li­zál­va ábraként kezeltük, ill. mutatjuk be. A tanulmány tehát egy „időpillanatban”, a 2010/2011-es állapot szerint mutatja be a főváros beépítését.

Megjelent
2020-06-24
Folyóiratszám
Rovat
Cikkek