Salgótarján történeti földrajza és településmorfológiája

  • Tamás Csapó
  • Gábor Kovács
  • Tibor Lenner

Absztrakt

Salgótarján szinte minden szempontból különleges település. Története, fejlődése, szerkezete és morfológiája alapvetően eltér a hazai városok többségétől. Közel hétszáz éves történetének túlnyomó részében egy egyszerű földesúri falu volt, rengeteg és változó birtokosokkal. Városias fejődését a helyi és környékbeli barnaszén kitermelése és felhasználása indította el másfél évszázaddal ezelőtt. A „magyar” Birminghamnak is nevezett település ettől kezdve rendkívül gyorsan fejlődött, magán viselve a szabadkapitalizmus minden rossz ismérvét. Megyeszékhelyi rangját az államszocialista idők elején szerezte meg a sokkal városiasabb, ám sokkal polgáribb társadalmú egykori megyeszékhelytől, Balassagyarmattól, az immár szocialista városként emlegetett város.

Megjelent
2020-06-24
Folyóiratszám
Rovat
Cikkek