A TDM sszervezetek tipizálása és településföldrazi jellegzeteségei

  • Antal Aubert
  • Andrea Mókusné Pálfi
  • Gabriella Nod
  • Levente Alpek B.

Absztrakt

Tanulmányunkban a magyarországi, turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezettel rendelkező településeket vizsgáljuk, amelynek keretében a klasszikus leíró elemzéseken túllépve a desztinációk klaszteranalízissel történő csoportosítását, majd több, településföldrajzi jellemző mentén történő vizsgálatát végeztük el (Aubert et al. 2017). Napjainkban a regionális versenyképesség (Lengyel 2010, Szabó – Tóth 2016), a desztinációk versenyképessége egyre nagyobb figyelmet kap, amelynek fókuszában egyrészt a turisztikai termékek, másrészt a térségi alapon szerveződő desztinációk állnak (Zehrer et al. 2005, Bieger 2005, Pechlaner et al. 2009, Pechlaner et al. 2012, Sziva 2012, Tőzsér 2012, Keller 2011). A desztinációban való gondolkodás a 2005-ös Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában (NTS 2005) jelent meg először Magyarországon, amely új irányba terelte a hazai desztinációfejlesztés gyakorlatát (Lengyel 2008).

Megjelent
2020-06-24
Folyóiratszám
Rovat
Cikkek