Development of the settlement network in the central european countries – past, present, and future

  • Balogh András

Absztrakt

A Nyugat-magyarországi Egyetem Társadalomföldrajz Tanszékének közel másfél éves
elıkészítı munkája után, 2012. januárjában jelent meg a Springer-Verlag kiadó gondozásában
a szakkönyv. A kötet elkészítésében hazai és nemzetközi kutatók egyaránt
részt vállaltak. 32 szerzı tollából 22 angol nyelvő tanulmány, 314 oldalon, 93 ábra felhasználásával
igyekszik feltárni Közép-Európa településrendszerében az elmúlt évtizedek
során bekövetkezett főbb folyamatokat, változásokat. Magyarország mellett
többek között Szlovénia, Ausztria, Románia, Szerbia és Szlovákia városainak, falvainak
átalakulásával, megújuló térkapcsolataival, fejlesztési és rendezési kérdéseivel is
megismerkedhet az olvasó.
A tanulmányok három nagyobb témakör köré rendezıdnek: I. Településrendszer,
településfejlesztés; II. Településszociológia, Városrehabilitáció; III. Városföldrajz, urbanizációs
folyamatok.

Megjelent
2017-11-23
Folyóirat szám
Rovat
Könyvismertető