A gazdasági city értelmezése és határai Budapesten

  • Baji Péter

Absztrakt

A nagyvárosok belsı területének, és így központjainak kutatása mindig fontos volt a
hazai és külföldi településföldrajzzal foglalkozó kutatók körében. A city fogalmának
és jelenségének kialakulása, fejlődése és változása hatással van a városok gazdaságára
és társadalmi életére is. Egy poszt-szocialista fıváros, mint Budapest esetében a city
kutatása napjainkban is fontos új eredményekkel szolgálhat. Tanulmányomban azokat
a kérdéseket járom körül, hogy mit érthetünk ma city alatt Budapesten, és ezen belül
hogyan változott a gazdasági city területe napjainkig. Ezek után ismeretek egy módszert
a gazdasági city lehatárolására. Mivel a magyar településföldrajzban kiemelten a
city, mint kutatási téma csak nagyon ritkán jelenik meg, ezért tanulmányom hiánypótló
szerepet tölt be ezen a területen.

Megjelent
2017-11-22
Folyóiratszám
Rovat
Cikkek