A gazdasági city értelmezése és határai Budapesten

  • Baji Péter

Absztrakt

A nagyvárosok belsı területének, és így központjainak kutatása mindig fontos volt a
hazai és külföldi településföldrajzzal foglalkozó kutatók körében. A city fogalmának
és jelenségének kialakulása, fejlődése és változása hatással van a városok gazdaságára
és társadalmi életére is. Egy poszt-szocialista fıváros, mint Budapest esetében a city
kutatása napjainkban is fontos új eredményekkel szolgálhat. Tanulmányomban azokat
a kérdéseket járom körül, hogy mit érthetünk ma city alatt Budapesten, és ezen belül
hogyan változott a gazdasági city területe napjainkig. Ezek után ismeretek egy módszert
a gazdasági city lehatárolására. Mivel a magyar településföldrajzban kiemelten a
city, mint kutatási téma csak nagyon ritkán jelenik meg, ezért tanulmányom hiánypótló
szerepet tölt be ezen a területen.

Megjelent
2017-11-22
Hogyan kell idézni
PÉTER, Baji. A gazdasági city értelmezése és határai Budapesten. Településföldrajzi Tanulmányok, [S.l.], v. 1, n. 1, nov. 2017. Available at: <http://ojs.elte.hu/index.php/tft/article/view/187>. Date accessed: 20 júl. 2018.
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek