A sportlétesítmények elhelyezkedésének térbeli fejlődése a magyarországi megyei jogú városokban

  • Kozma Gábor
  • Pénzes János
  • Molnár Ernő

Absztrakt

A sport utóbbi évtizedben megfigyelhetı növekvı jelentıségének hatására a településföldrajzzal
foglalkozó kutatók is egyre nagyobb figyelmet fordítottak a sport és a
településszerkezet közötti kapcsolat elemzésére. A jelenséget az eddigiek során elsısorban
a nagyobb események (pl. olimpiai játékok) esetében vizsgálták, és kevesebb
figyelmet kaptak a kisebb szintő elemzések.
A tanulmány a sportlétesítmények városon belüli elhelyezkedésével foglalkozik, és
alapvetıen három részre osztható. A második fejezet áttekinti az adott témakörrel
foglalkozó nemzetközi szakirodalmat, a harmadik fejezet a magyarországi megyei jogú
városok sportlétesítményeinek térbeli fejlıdését mutatja be a 20. század elejétıl napjainkig,
míg a negyedik fejezet a legfontosabb megállapítások, a nemzetközi és hazai
trendek közötti hasonlóságok és különbségek felvázolására törekszik.
A sportlétesítmények vonatkozásában a kutatók (például BARGHCHI ET AL., 2009a)
igen eltérő definíciókat fogalmaztak meg, a tanulmányban ugyanakkor olyan objektumokat
jelentenek, amelyek az adott idıszakban vagy fontos szerepet játszottak az
adott település versenysportjában, és lehetıvé tették a helyi egyesületek regionális, valamint (főleg az 1960-as évektől) országos bajnokságokba történő bekapcsolódását,
vagy több sportág gyakorlásához biztosítottak helyszínt.

Megjelent
2017-11-22
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek