Gyárak gyermekei. A gyáripar szerepe a dualizmuskori magyar(országi) városfejlődésben

  • Beluszky Pál

Absztrakt

szakasz kezdete az ipari forradalomhoz, általában a modern gazdaság elrugaszkodásához
(’take-off’) kapcsolódik. Nyugat-Európa e szakaszba a 18-19. század fordulóján
A modernkori urbanizációs „… ciklus elsı szakasza a városrobbanás, a rohamos városnövekedés.
Ez egyértelmően a népesség települési koncentrálódásának időszaka. A szakasz kezdete az ipari forradalomhoz, általában a modern gazdaság elrugaszkodásához (’take-off’) kapcsolódik. Nyugat-Európa e szakaszba a 18-19. század fordulóján
lépett” – írta Enyedi György az urbanizációs ciklusokról szóló tanulmányában (akadémiai
székfoglalójában) (ENYEDI 1984). Vagyis a szerzı a (gyár)iparosodás és a városodás
között szoros kapcsolatot tételez fel, legalább is Nyugat-Európában és Észak-
Amerikában. A Kárpát-medencében azonban ezen idıszak nemcsak hogy közel egy
évszázaddal késıbb vette kezdetét, hanem más feltételek között s részben más eredménnyel,
következményekkel zajlott. Az alábbi írás a (gyár)iparosodás és a városodás
közötti kapcsolat legfontosabb aspektusait kívánja áttekinteni Magyarországon a 19.
században.

Megjelent
2017-11-22
Folyóiratszám
Rovat
Cikkek