Aggódó sorok a magyar geográfiáról

  • Tóth József

Absztrakt

Valamennyien, akik a geográfiában találtuk meg ilyen vagy olyan mértékő boldogulásunkat,
tanuljuk, oktatjuk, mőveljük azt, megegyezünk abban a hitünkben, hogy a geográfia
a legcsodálatosabb diszciplína. Ez a világszerte többször is igazolt vélekedés
Magyarországon is általános, de az utóbbi évtizedekben többünkben ébred olyan kétely,
hogy ennek a fantasztikus tudományágnak számos olyan problémája van, amelynek
megoldatlansága: veszélyezteti a diszciplína prosperitását, hovatovább a létét is.
Röviden fogalmazva, veszélyben érezzük geográfiánkat. A veszély elhárítása céljából
joggal merülhet fel a kérdés, mit rontottunk el, illetve mit tehetünk a hibák kijavításáért,
a geográfia fejlıdési feltételeinek biztosításáért, jobbításáért. Az alábbi meditatív
jellegő gondolatok e három kérdéskör köré csoportosulnak, vagyis a geográfia különleges
voltát támasztjuk alá néhány oldalról, továbbá a veszély néhány elemére hívjuk
fel a figyelmet azzal a céllal, hogy teendıink körvonalazhatók legyenek.

Megjelent
2017-11-22
Folyóiratszám
Rovat
Cikkek