Aggódó sorok a magyar geográfiáról

  • Tóth József

Absztrakt

Valamennyien, akik a geográfiában találtuk meg ilyen vagy olyan mértékő boldogulásunkat,
tanuljuk, oktatjuk, mőveljük azt, megegyezünk abban a hitünkben, hogy a geográfia
a legcsodálatosabb diszciplína. Ez a világszerte többször is igazolt vélekedés
Magyarországon is általános, de az utóbbi évtizedekben többünkben ébred olyan kétely,
hogy ennek a fantasztikus tudományágnak számos olyan problémája van, amelynek
megoldatlansága: veszélyezteti a diszciplína prosperitását, hovatovább a létét is.
Röviden fogalmazva, veszélyben érezzük geográfiánkat. A veszély elhárítása céljából
joggal merülhet fel a kérdés, mit rontottunk el, illetve mit tehetünk a hibák kijavításáért,
a geográfia fejlıdési feltételeinek biztosításáért, jobbításáért. Az alábbi meditatív
jellegő gondolatok e három kérdéskör köré csoportosulnak, vagyis a geográfia különleges
voltát támasztjuk alá néhány oldalról, továbbá a veszély néhány elemére hívjuk
fel a figyelmet azzal a céllal, hogy teendıink körvonalazhatók legyenek.

Megjelent
2017-11-22
Hogyan kell idézni
JÓZSEF, Tóth. Aggódó sorok a magyar geográfiáról. Településföldrajzi Tanulmányok, [S.l.], v. 1, n. 1, nov. 2017. Available at: <http://ojs.elte.hu/index.php/tft/article/view/181>. Date accessed: 20 júl. 2018.
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek