Beszámoló Baji Péter doktori védésének nyilvános vitájáról

  • Csébi Márk

Absztrakt

Örömmel számolok be arról, hogy Baji Péter, okleveles geográfus 2016. február 19-én, a Lágymányosi Campus Északi Tömbjének Kari tanácstermében sikeresen megvédte Az új gazdaság térnyerése Budapest városközpontjában című doktori értekezését. Jelen volt: témavezetője Dr. habil. Izsák Éva egyetemi docens, opponensei: Dr. habil. Egedy Tamás tudományos főmunkatárs és Dr. Ságvári Bence tudományos főmunkatárs, a bíráló bizottság, valamint szépszámú hallgatóság a család, barátok és kollégák köréből. Az értekezés nyilvános vitáját a Bizottság elnöke, Dr. Probáld. Ferenc professor emeritus nyitotta meg. Miután köszöntötte a jelenlévőket bemutatta a Bizottság további tagjait: Dr. Gyuris Ferenc egyetemi adjunktus (titkár), Dr. habil. Bottlik Zsolt tanszékvezető egyetemi docens és Prof. Dr. Csapó Tamás habilitált egyetemi magántanár. Ezután a Bizottság titkára bemutatta az ELTE-TTK Földtudományi Doktori Iskola doktorjelöltjének tudományos életútját. A Bizottság elnöke felkérte Baji Pétert, hogy ismertesse doktori értekezését huszonöt percben, kiemelve új tudományos eredményeit.

Megjelent
2017-06-14
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek