A magyarországi törpefalvak tipizálása matematikai statisztikai módszerekkel

  • Makra Zsófia
  • Vida György

Absztrakt

A településföldrajz egyik kiemelt témája az aprófalvak széleskörű, interdiszciplináris vizsgálata. Hazánk településállományának különböző változási folyamatait, főként falvainkra vonatkozóan már számos kutató vizsgálta, amely téma iránti érdeklődést elsősorban a társadalmi-gazdasági és demográfiai változásoknak tudhatjuk be. Álláspontunk szerint célszerű egy olyan elemzést készíteni, melyben vizsgáljuk a 200 fő alatti településeket, a törpefalvakat érintő gazdasági folyamatok, hatások összefüggéseit a demográfiára, a települések fejlődési irányára, s amely mutatók alapján típusokba sorolhatjuk törpefalvainkat. 

Megjelent
2017-06-14
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek