Az orosházi vasútállomás áruforgalma (1895)

  • Majdán János

Absztrakt

A gazdaság és a társadalom polgári átalakulása az 1848-ban megkezdett rendszerváltással jogi keretek között zajlott Magyarországon, bár a szabadságharc bécsi leverése után a vezető központ áttevődött a birodalmi fővárosba. A mezőgazdaság termékei és a nyersanyagok feldolgozókhoz szállítása, az ipari létesítmények működése, a fogyasztási eszközök vevőkhöz való eljuttatása, illetve a személyszállítás előtérbe kerülése mind a vasutak segítségével valósult meg. Az új szárazföldi kötöttpályás közlekedési eszköz eredményei az évi vállalati üzletjelentésekből ugyan igen bonyolultan nyomon követhették a kortársak és az utókor érdeklődői is, de a sok időt kívánó feltárásokat kevesen végezték el (FRISNYÁK 2010, MAJDÁN 2010). Az elemzésben egy XIX. század végén rögzített adatbázis került bemutatásra, amely az orosházi vasútállomás egy éves áruforgalmát rögzítette. 

Megjelent
2017-06-14
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek