Település-morfológiai kutatások Mendöl Tibor óta napjainkig

  • Csapó Tamás

Absztrakt

A települések, vagy inkább a városok alaktanával és szerkezetével foglalkozó településföldrajzi kutatások sorsa nagyon különböző volt hazánkban az elmúlt 100 évben. Kezdetben, a II. világháborúig, a településmorfológia a településföldrajz egyik legfontosabb kutatási irányát jelentette, majd az államszocializmusban, a központi ideológiai elvárásoknak megfelelően szinte teljesen háttérbe szorult, ám a rendszerváltozást követően a főnixmadárhoz hasonlóan újjáéledt, részben visszatért a „mendöli” alapokhoz, részben pedig új vizsgálati módszereket és célokat megvalósítva új alapokra helyeződött. Jelen tanulmány – tisztelegve a magyar településföldrajz atyjának, a 110 éve született Mendöl Tibornak – az elmúlt, mintegy 100 év településmorfológiai kutatásainak céljait, módszereit és jelesebb képviselőit kívánja bemutatni, de – a terjedelmi korlátok okán – nem törekszik/törekedhet a teljességre. Megírására egyértelműen hatott Jankó Ferenc 1

Megjelent
2017-06-14
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek