Denominális diminutívumképzés az orosz, német és magyar nyelvben

  • Bence Nyéki
##semicolon## nyelvtudomány, diminutívum, szóképzés, produktivitás, szubjektív-evaluatív, Sprachwissenschaft, Diminutiv, Wortbildung, Produktivität, subjektiv-evaluativ

Absztrakt

Jelen dolgozatban az orosz, német és magyar denominális diminutívumképzést vizsgálom a morfológiai produktivitás és a szemantika szempontjából. Ez egy sajátos toldalékolás, melyet hagyományosan derivációnak szokás tekinteni. A dolgozat fő célja a három nyelv diminutívumképzése közötti hasonlóságok valamint különbségek feltárása. A kutatás részben nonszensz szavakat tartalmazó internetes kérdőíveken alapul. A diminutívumok, melyeket a válaszadók a nonszensz szavakból képeztek, nem mindig támasztják alá a szakirodalom alapján megfogalmazott hipotéziseket a deriváció szabályairól. Korpuszok tették lehetővé a produktivitás további vizsgálatát és a szubjektív-evaluatív szóképzési jelentés aktualizációinak megfigyelését. Látszólag „a lehető legáltalánosabban vett kicsinyítés” az általános diminutí­vum­jelentés legjobb meghatározása a három nyelv tekintetében. Az orosz képes a legtöbbféle realizációra, a német és magyar diminutívumképzés ebből a szempontból majdnem azonos szinten áll.

Megjelent
2019-05-13
Hogyan kell idézni
Nyéki, Bence. 2019. „Denominális Diminutívumképzés Az Orosz, Német és Magyar Nyelvbe”n. Initium, sz. 1 (május), 6-76. https://doi.org/10.33934/initium.2019.1.2.
Folyóiratszám
Rovat
Német nyelvészet