Pauler Tivadar jogi szakkönyvtárának 1872-es katalógusa

  • Anna Újváriné Tüskés

Absztrakt

Pauler Tivadar egyetemi tanár, vallás- és közoktatásügyi, majd kétszer igazságügy miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. A 19. század második felének meghatározó jogásza, élete és munkássága viszonylag jól feltárt, noha az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött, mintegy 800 f. terjedelmű, 1845-től haláláig vezetett naplója máig kiadatlan. Lelkes könyvgyűjtő volt, könyvtárában ritka és értékes művek voltak, amelynek katalógusa fennmaradt az ELTE Egyetemi Könyvtár Kézirattárában őrzött hagyatékának dokumentumai és személyes tárgyai között. A több mint ezerhatszáz tételes könyvtárkatalógus 1872-ben készült, amikor Pauler ötvenhat éves volt.  A könyvtár fő gyűjtőköre a jogi szakirodalom volt, de mutatja tulajdonosa érdeklődését  a történelem, az irodalom, a szabadkőművesség, a vallás és az utazás iránt is. Nemcsak a könyvtárkatalógus, hanem a könyvállomány egy része is megvan az ELTE Egyetemi Könyvtárban és más magyarországi egyetemi könyvtárakban. Az ELTE Egyetemi Könyvtárban található kötetek azonosítása nem egyszerű: egyesekben Pauler saját kezű, fekete tintával írt possessor bejegyzését találtam, másokban pedig a feltehetően a könyvtárba kerüléskor beírt ceruzás „Pauler” bejegyzés olvasható. Némely kötet korábbi tulajdonosa Zelenay János József, a nagyszombati egyetem jogi karának tanára. Más könyvek korábban a nagyszombati jezsuita kollégium tulajdonát képezték. Egy könyv korábbi tulajdonosa Caspar Gilbert Mellerstad stettfeldi plébános volt. További köteteket a „Pauler Tivadaré” bélyegzőcímke azonosít a pécsi, a szegedi és a debreceni egyetemi könyvtárban.

Megjelent
2017-08-01
Hogyan kell idézni
Újváriné Tüskés, A. (2017). Pauler Tivadar jogi szakkönyvtárának 1872-es katalógusa. Hagyományok és Kihívások, 99-109. https://doi.org/10.21862/HagyKihiv_2016.99
Rovat
Muzeális gyűjtemények