Az IFLA stratégiai célkitűzései – hazai és nemzetközi könyvtári párhuzamok

  • Péter Kiszl

Absztrakt

A tanulmány a könyvtárak 21. századi – jelentősen kibővült – funkciórendszerét, társadalomban betöltött aktív közösségi szerepét elemzi, és felhívja a figyelmet a környezeti tényezők folyamatos változására, a prognózisok jelentőségére az ezekből származtatható új igények proaktív kiszolgálásában. A könyvtári hálózatra vonatozó stratégai tervezés sarokpontjainak kijelölését követően – a magyarországi adaptálás előmozdítását szorgalmazva – nemzetközi helyzetképet vázol fel az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions = Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) fejlesztési törekvéseinek és vonatkozó programjainak bemutatásával. A közlemény az IFLA 2013-ban megjelent trendjelentéséből (IFLA Trend Report), majd annak aktualizálásából (IFLA Trend Report 2016 Update) kiindulva tárgyalja a Lyoni nyilatkozatot (The Lyon Declaration), valamint az IFLA 2016–2021 közötti stratégiai tervét (IFLA Strategic Plan 2016–2021). Súlyponti elemnek az IFLA Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Develpoment Goals, SDGs) megvalósításában vállalt – az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ, United Nations = UN) Világunk 2030-ig Keretrendszerére (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) épülő – komplex cselekvési tervét, illetve az ehhez kapcsolódó gazdag dokumentációs hátterét (útmutatók, segédletek) tekinti, de a magyarországi könyvtári irányvonalak és tendenciák érzékeltetésének is teret enged.

Megjelent
2017-08-01
Hogyan kell idézni
Kiszl, P. (2017). Az IFLA stratégiai célkitűzései – hazai és nemzetközi könyvtári párhuzamok. Hagyományok és Kihívások, 19-36. https://doi.org/10.21862/HagyKihiv_2016.19
Rovat
Irányok, eredmények a hazai egyetemi könyvtárügyben