Tanulástámogató szolgáltatások a Savaria Egyetemi Központ Könyvtárában

  • Csuk Csaba

Absztrakt

Az előadás összefoglalóan bemutatja azokat a digitális szolgáltatási eszközöket, formákat, amelyeket a NymE Savaria Egyetemi Központ Könyvtára alkalmaz a megváltozott tanulási környezetben. A hagyományos könyvtári ellátás mellett a könyvtár bekapcsolódik az intézmény e-learning adminisztrátori feladataiba, továbbképzi az oktatókat és hallgatókat, módszertani segítséget nyújt az elektronikus tananyagok elkészítéséhez. Podcast eszközrendszer használatával törekszik az 1980-as évek „szombathelyi modell”jének felújítására. Eszközökkel, módszertani és szerkesztési támogatással segíti az oktatókat az oktatás digitális világának kialakítására, valamint plágiumkereső szolgáltatással támogatja munkájukat. A hallgatók jogszabályok szerinti dokumentumellátását elektronikus dokumentumtárakkal biztosítja.

Megjelent
2017-11-24
Rovat
Előadások