„Jóval több hajlam és tanulmány kivántatik, mint sok más pályához”

Az Egyetemi Könyvtár szerepe a hazai könyvtárosi szakképesítés kialakulásában

  • Péter Kiszl

Absztrakt

1945 előtt nem folyt rendszeres könyvtárosképzés Magyarországon. Néhány nagykönyvtár, valamint a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete alkalmi tanfolyamokat szervezett. Az egyetemi képzésben is szerepeltek könyvtári szaktárgyak (ezeket magántanárok tanították), de önálló könyvtártanszékkel egészen 1949-ig nem rendelkezett a hazai könyvtáros szakma. Az ismeretek elsajátítására csak szűk körnek volt lehetősége. Az első hazai könyvtáros-szakvizsgára 1874-ben az ELTE Egyetemi Könyvtár jogelődjében került sor. A tanulmány levéltári források felhasználásával ezt az úttörő és az 1897/98. évi könyvtárosi pályázatot ismerteti, bemutatja a jelölteket, s leírja a szakvizsga folyamatát.

Megjelent
2016-08-01
Hogyan kell idézni
Kiszl, P. (2016). „Jóval több hajlam és tanulmány kivántatik, mint sok más pályához”. Hagyományok és Kihívások, 11-26. https://doi.org/10.21862/HagyKihiv_2015.11
Rovat
Az Egyetemi Könyvtár múltja, eredményei, új szolgáltatásai