Tanulástámogató szolgáltatások a Savaria Egyetemi Központ Könyvtárában

  • Csaba Csuk

Absztrakt

Az előadás összefoglalóan bemutatja azokat a digitális szolgáltatási eszközöket, formákat, amelyeket a NymE Savaria Egyetemi Központ Könyvtára alkalmaz a megváltozott tanulási környezetben. A hagyományos könyvtári ellátás mellett a könyvtár bekapcsolódik az intézmény e-learning adminisztrátori feladataiba, továbbképzi az oktatókat és hallgatókat, módszertani segítséget nyújt az elektronikus tananyagok elkészítéséhez. Podcast eszközrendszer használatával törekszik az 1980-as évek „szombathelyi modell”jének felújítására. Eszközökkel, módszertani és szerkesztési támogatással segíti az oktatókat az oktatás digitális világának kialakítására, valamint plágiumkereső szolgáltatással támogatja munkájukat. A hallgatók jogszabályok szerinti dokumentumellátását elektronikus dokumentumtárakkal biztosítja.

Megjelent
2017-08-01
Hogyan kell idézni
Csuk, C. (2017). Tanulástámogató szolgáltatások a Savaria Egyetemi Központ Könyvtárában. Hagyományok és Kihívások, 55-67. https://doi.org/10.21862/HagyKihiv_2016.55
Rovat
Irányok, eredmények a hazai egyetemi könyvtárügyben