A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont feldolgozási gyakorlata a tartami feltárás tükrében

  • Ágnes Bertáné Németh

Absztrakt

Tanulmányomban a tartalmi feltárás gyakorlatát középpontba helyezve mutatom be a Tudásközpont kialakulásához vezető utat, annak főbb mérföldköveit és a jelenlegi helyzetből adódó kihívásokat a következő szempontok szerint: a szakreferensi rendszer kialakulása, virágkora és megszűnése, az egyetemi integráció hatása a gyűjteményszervezési munkafolyamatokra, a 2010-ben létrejött új integrált könyvtár okozta átalakulás, problémák és folyamatos változások.

Focusing on the practice of content classification, I present the path to the Centre for Learning, its major milestones, and the challenges of the current situation in the following aspects; the emergence, flowering and termination of the subject librarians system; the impact of university integration on collection organization workflows; transformation due to the new integrated library created in 2010; problems and constant changes.

Megjelent
2020-12-14
Hogyan kell idézni
Bertáné Németh, Ágnes. (2020). A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont feldolgozási gyakorlata a tartami feltárás tükrében. Hagyományok és Kihívások, 161-167. https://doi.org/10.21862/HagyKihiv_2019.161
Rovat
Tartalmi feltárás a Google árnyékában