LEGO® készletekkel való fejlesztés lehetőségei a kora gyermekkori nevelésben

##semicolon## csecsemő- és kisgyermekkor, képességfejlesztés, élménypedagógia, LEGO® Education módszertan

Absztrakt

A LEGO® Education módszertan lényege, hogy játékeszközök segítségével olyan megismerő, alkotó, kreatív tevékenységet végezzenek a gyerekek, ami segíti többek között a kommunikációs, kooperatív kompetenciák vagy az algoritmikus gondolkodás fejlesztését. A metódus már a koragyermekkortól kezdve alkalmazható, így tanulmányunkban ezt a korosztályt helyezzük középpontba. Bemutatjuk a LEGO® módszertan alapjait jelentő pedagógiai hátteret, melyben a háromévesnél fiatalabb korosztály megismerési és játéktevékenységére jellemző sajátosságokra fókuszálunk, majd magát a módszertant, végül néhány tematikus szettet.

Megjelent
2020-05-26
Hogyan kell idézni
Sebestyén, K., Nagy, B., & Szabó, M. (2020). LEGO® készletekkel való fejlesztés lehetőségei a kora gyermekkori nevelésben. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(1), 68-74. https://doi.org/10.31074/gyntf.2020.1.68.74