Óvó nénik és óvó bácsik – ahogyan a gyerekek látják őket

  • Krisztina Járai
##semicolon## pedagóguskompetenciák, óvodapedagógus, pedagóguskép, nemi különbségek, kutatás

Absztrakt

A szakirodalomban számos pedagóguskutatás ismert, rengeteg tanulmány foglalkozott már a pedagógusi szerepkörrel. Ezen munkák összességében három csomópont mentén vizsgálták/vizsgálják a pedagógusi szerepet. A kutatások – időrendi sorrendjüket tekintve – kezdetben a pedagógusok személyiségét vizsgálták különböző tulajdonságlisták felállításával. Ezt követően a hangsúly a pedagógusok gyakorlati tevékenységének elemzésére került át, majd a pedagógusok tudásának rendszerben való tanulmányozása helyeződött a középpontba (Sántha, 2006). A három főbb kutatási irány természetesen egyidejűleg is jelen van a szakirodalomban, azonban túlnyomó többségük kizárólag a tanári munkát és annak hatékonyságát vizsgálja. Az óvodapedagógusokkal foglalkozó kutatások amellett, hogy lényegesen kisebb arányban képviseltetik magukat, általában az óvodáskorú gyermekek kutatásba való bevonása nélkül készülnek, holott rendkívül érdekes és nem kevésbé fontos kérdés lehet az, hogy vajon maguk az óvodások kit tartanak „jó” pedagógusnak. Jelen tanulmányban – mely Az óvodapedagógusi szerep című szakdolgozat rövidített kivonataként készült – a pedagógusi szerepkörre, illetve a pedagógusok nemére vonatkozó elméleti áttekintést követően arra teszünk kísérletet, hogy az óvodáskorú gyermekek óvodapedagógusokról alkotott képének feltárását célzó kutatás főbb eredményeit ismertessük, kiemelt figyelmet fordítva arra, miként tesznek különbséget az óvodások a női és férfi óvodapedagógusok között.

Megjelent
2015-03-09
Hogyan kell idézni
Járai, K. (2015). Óvó nénik és óvó bácsik – ahogyan a gyerekek látják őket. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 3(1), 18-38. https://doi.org/10.31074/gyntf.2015.1.18.38