Pedagógusnézetek megismerésének lehetőségei a kétnyelvi pedagógusképzés és továbbképzés kontextusában

  • Éva Trentinné Benkő
##semicolon## nézetek (laikus pedagógiai vélekedések), kvalitatív technikák, metaforák pedagógiai alkalmazása, metaforarács, kétnyelvi pedagógusképzés

Absztrakt

A pedagógusképzés célja és feladata a laikus pedagógiai vélekedések, nézetek (beliefs) feltárása, ütköztetése és szükség szerint megváltoztatása. A cikk először a szakirodalmi hátteret vázolja fel a nézetek fogalmának tisztázására és pedagógusképzésben betöltött szerepükre vonatkozóan. Ezután néhány, a nézetek felszínre hozására alkalmas technikát és módszert mutat be a kétnyelvi pedagógusképzés kontextusában. Végezetül egy technika és eszköz (metaforarács) részletesebb ismertetésére kerül sor.

Megjelent
2016-02-05
Hogyan kell idézni
Trentinné Benkő, Éva. (2016). Pedagógusnézetek megismerésének lehetőségei a kétnyelvi pedagógusképzés és továbbképzés kontextusában. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 4(1), 158-171. https://doi.org/10.31074/gyntf.2016.1.158.171