Vergleich einer österreichischen und einer Fibel aus der „ehemaligen DDR“

  • György Mikonya
##semicolon## ábécéskönyv, olvasástanulás, szöveg és képelemek összefüggése, összehasonlítása, ikonográfia

Absztrakt

Az első olvasókönyvnek, amit a gyerekek a kezükbe vesznek, nagyon nagy hatása van. A fiatalok világképét mindig is befolyásolták az első iskolai időszak meghatározó képei és élményei. Ebben a korban építhetjük ki az olvasás szeretetét, de le is rombolhatjuk azt. Jelen tanulmány egy osztrák és egy egykori NDK-beli olvasókönyv összehasonlításával foglalkozik, a megtanulandó betűk sorrendjét táblázatos formában foglalva össze. Az összehasonlító tartalmi szövegelemzést képek illusztrálják. Végkövetkeztetésként észrevehető az NDK-s olvasókönyv erőltetett ideológiai befolyásoltsága is. A jellemző nemzeti tulajdonságok mindkét olvasókönyvben megtalálhatók, ám különböző kontextusban és tartalommal. Az olvasókönyv későbbi hatásáról megállapítható, hogy nem csoda, hogy az iskolára, osztálytársak és tanárok nevére, jó és rossz tapasztalatokra való emlékeket gyakran az első iskolai könyvek képei tartják ébren vagy teszik előhívhatóvá.

Megjelent
2016-02-05
Hogyan kell idézni
Mikonya, G. (2016). Vergleich einer österreichischen und einer Fibel aus der „ehemaligen DDR“. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 4(1), 29-38. https://doi.org/10.31074/gyntf.2016.1.29.38