Didaktik und Methodik des frühen Fremdsprachenlernens im Kindergarten

  • Patricia Nauwerck
##semicolon## kora gyermekkori tanulási módok, nyelvelsajátítási és nyelvtanulási folyamatok, a kora gyermekkori idegennyelv-tanulás koncepciói, idegennyelv-tanulás az óvodában, kompetenciák

Absztrakt

Jelen tanulmány elsőként a tanulói perspektívát vizsgálja: különféle kora gyermekkori tanulási 'utakat' vázol fel, valamint nyelvészeti szempontból modellezi a nyelvelsajátítási/-tanulási folyamatokat. Emellett számos kora gyermekkori nyelvelsajátítási koncepciót, valamint ezek nyelvtudományi, didaktikai premisszáit is bemutatja. Az óvodai kora gyermekkori nyelvelsajátítás sikerességének feltételei kontextusában módszertani vonatkozásokat is megvilágít. A tanulmány mindezek mellett azt is tematizálja, a pedagógusoknak hogy milyen kompetenciákra van szüksége ahhoz, hogy az óvodai korai nyelvoktatási programokat hatékonyan és gyermekek számára megfelelő módon alakítsák ki.

Megjelent
2016-02-05
Hogyan kell idézni
Nauwerck, P. (2016). Didaktik und Methodik des frühen Fremdsprachenlernens im Kindergarten. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 4(1), 11-28. https://doi.org/10.31074/gyntf.2016.1.11.28