Képekben elbeszélt múlt – Mesterházy Jenő

  • Noémi Janek
  • Beáta Balog
##semicolon## hagyaték-feldolgozás, dokumentumelemzés, ikonográfia, életút, pedagógus

Absztrakt

A szerzők által végzett Mesterházy-hagyaték feldolgozása az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karon (ELTE-PPK) 2015-ben sikeresen megpályázott kutatás-támogatási pályázatának keretén belül valósult meg. A hagyaték az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának Könyvtárában található, a kutatás, vizsgálódás is itt zajlott. A tanulmányban egy „hétköznapi pedagógus” életútját kívánják megismerni, megismertetni, aki akár példaként, mintaként is szolgálhat a ma is aktív vagy leendő pedagógusok számára, emellett segíthet egy adott történelmi időszakot jobban, részleteiben is megismerni a személyes dokumentumok elemzésének segítségével, melyek az életút, tapasztalatok elmesélését tartalmazzák. Mesterházy Jenő nagy gondot fordított arra, hogy életét és szakmai útját is dokumentálja, hiszen nagyon sok kéziratát is megtartotta (publikációk, előadások vázlatai, naplói) a nyomtatásban megjelentek mellett, valamint magán- és szakmai levelezéseit is gondosan megőrizte, nem beszélve a nagyszámú fotógyűjteményéről. Ennek következtében hat nagy témakör mentén mutatják be a szerzők a pedagógus életútját dokumentumelemzés módszerével és ikonográfiai feldolgozással: Mesterházy Jenő, mint: Férj és apa; Pedagógus; Cserkészcsapat vezetője; A népművelés zászlóvivője; A katonaférfi; illetve Mesterházy Jenő, a fotós.

Megjelent
2017-02-05
Hogyan kell idézni
Janek, N., & Balog, B. (2017). Képekben elbeszélt múlt – Mesterházy Jenő. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 5(1), 85-109. https://doi.org/10.31074/gyntf.2017.1.85.109