A matematika helye az óvoda életében

  • Judit Szitányi
  • Mónika Bagota
  • Klára Pintér
##semicolon## matematika, óvoda, számfogalom, logika, matematikai fejlesztés

Absztrakt

Napjaink közoktatásában hangsúlyos szerepet kap az óvoda-iskola átmenetének kérdése. A Magyar Tudományos Akadémia által finanszírozott, Korszerű komplex matematikaoktatás kutatócsoport 6. számú csoportjának célja az óvodáskorú gyermekek matematikai fogalomalkotásának vizsgálata. Széleskörű, tevékenység-alapú vizsgálatot végzünk a logikai képességek és a számfogalom szintjeinek meghatározásához. Ezzel kívánjuk feltárni az azonos életkorú gyerekek közötti különbségeket, valamint a számfogalom és a logikai képességek korrelációját. Munkánk kiindulópontjaként a matematikai nevelés jelenlegi helyét és szerepét igyekszünk meghatározni. Ehhez nemzetközi összehasonlító dokumentumelemzést végzünk, valamint nagymintás (N=253) kérdőíves felmérés adatait dolgozzuk fel. Ez a tanulmány a kérdőív kiértékelése során szerzett legfontosabb adatokat és következtetéseket mutatja be, amelyek által képet kaphatunk az óvoda pedagógiai gyakorlatáról. Kutatásunk eredményeit a szakmai közösségek mellett az oktatásirányítás résztvevői is hasznosíthatják.

Megjelent
2018-04-09
Hogyan kell idézni
Szitányi, J., Bagota, M., & Pintér, K. (2018). A matematika helye az óvoda életében. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(1), 12-23. https://doi.org/10.31074/gyn201811223
Rovat
Tematikus tanulmányok