Nyelvi készségek fejlesztése NILD-terápiás

  • Ágnes Jordanisz
##semicolon## tanulási terápia, NILD, proximális fejlődési zóna, fonológiai tudatosság, fonématudatosság

Absztrakt

A NILD Tanulási Terápia® egy kognitív funkciókat fejlesztő program, amely integrálja a hatékony tanuláshoz szükséges metakognitív gondolkodást és az interaktív kommunikációt. A terapeuta a tanuló proximális fejlődési zónájában nyújt segítséget, többnyire olyan kérdéssel, amely magasabb szintű gondolkodásra készteti a diákot. A nyelvi fejlesztési területek magukba foglalják a beszéd teljes feldolgozását – az auditív figyelemtől a szövegértésig –, valamint a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztését. Az olvasás és a helyesírás megalapozását és fejlesztését célozza a fonológiai tudatosság fejlesztése több technikába ágyazva (a NILD terápiás program több mint 20 technikával dolgozik). A fonológiai tudatosság a szótag-, a rím- és a beszédhang-tudatosságot foglalja magába. A jelen tanulmányban mindegyik terület fejlesztéséhez közlünk gyakorlatokat a NILD Tanulási Terápia rövid bemutatása után.

Megjelent
2018-12-20
Hogyan kell idézni
Jordanisz, Ágnes. (2018). Nyelvi készségek fejlesztése NILD-terápiás. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(3), 159-162. https://doi.org/10.31074/20183159162