A magyarországi gyermeknyelvi vizsgák tartalmi és jogi szabályozottsága

  • Enikő Öveges
##semicolon## nyelvi mérés, nyelvi érettségi, nyelvvizsga, Közös Európai Referenciakeret, gyermekvizsga

Absztrakt

A tanulmány célja, hogy bepillantást nyújtson a ma Magyarországon a gyermekek, azaz a köznevelésben tanulók számra kötelező, illetve elérhető nyelvi mérésekről és vizsgákról. Az összefoglalás négy nyelvi tesztre tér ki: az idegen nyelvi és a célnyelvi mérésekre, az érettségire és a nyelvvizsgákra, ezen belül az államilag elismert és a junior vizsgákra. A felsoroltakat megvizsgálja céljaik és felépítésük szempontjából, áttekinti az elérhető vizsgaeredményeket és idevágó elemzéseket, valamint bemutatja hozadékaikat és esetleges hátrányaikat. A nyelvi teszteket hazai és európai környezetükbe helyezve tárgyalja, ennek részeként megvizsgálja a Közös Európai Referenciakerettel való kapcsolódásukat is. Összességében képet ad arról, hogy az ezredforduló óta kiépült, komplex nyelvi vizsga rendszer milyen pozitív hozadékokat eredményez, és rámutat a kevésbé előnyös velejárókra, például a nyelvtanításban tapasztalható vizsgaközpontúságra is.

Megjelent
2018-12-20
Hogyan kell idézni
Öveges, E. (2018). A magyarországi gyermeknyelvi vizsgák tartalmi és jogi szabályozottsága. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(3), 135-147. https://doi.org/10.31074/20183135147
Rovat
Tematikus tanulmányok