Romantikus és pragmatikus kisebbségi pedagógusjelöltek. PADI-s tanulási útvonalak hallgatói interjúk tükrében

  • Gabriella Mária Stark
##semicolon## pedagógusképzés, tanulási útvonal, kisebbségi felsőoktatás, regionális egyetem, tannyelv

Absztrakt

Tanulmányom célja a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetében tanuló hallgatók tanulási útvonalainak bemutatása, s ezáltal a kisebbségi pedagógusképzés néhány jellemző vonásának körvonalazása. Feltérképezem azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a kisebbségi pedagógushallgatók intézmény- és szakválasztását, illetve pályaelkötelezettségét. Értelmezési keretemet a kisebbségi oktatás magyarázó tényezői képezik. Kutatásom mintáját a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézete hallgatói képezik (N=16), alkalmazott kutatási módszerem az interjú. Vizsgálatom eredményei szerint a pedagógusjelöltek óvodától a mesterképzésig az anyanyelvi tanulási útvonalakat választották. Kirajzolódott a romantikus pedagógusjelöltek csoportja, akik gyermekkori álom megvalósulásaként tekintenek a pedagóguslétre. A gyakorló pedagógusok pragmatikusabbak, s a kisebbségi oktatás lényegét az anyanyelvi eredményes(ebb)ségben látják.

Megjelent
2017-12-09
Hogyan kell idézni
Stark, G. M. (2017). Romantikus és pragmatikus kisebbségi pedagógusjelöltek. PADI-s tanulási útvonalak hallgatói interjúk tükrében. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 5(3), 82-92. https://doi.org/10.31074/gyntf.2017.3.82.92