Az oktatás céljáról, a tanári szerepről, a diákszerepről és osztálytermi interakcióról vallott pedagógusi nézetek

  • Melinda Kardos
##semicolon## oktatási folyamat, tanári nézetek, osztálytermi interakció, tanári szerep, tanulói szerep

Absztrakt

Az osztálytermi interakciók és a tanári nézetek fontos helyet foglalnak el a hatékony oktatási folyamat megvalósulásában. Jelen tanulmány első részében leírja azon kutatások eredményeit, melyek a nézetekre és osztálytermi interakcióra fókuszálnak. Második részében jelen tanulmány a kapcsolatot próbálja feltárni a pedagógiai nézetek és osztálytermi interakciók, valamint osztálytermi gyakorlat között. A tanulmány eredményei ellentmondásokat találtak a tanári nézetek és az osztálytermi gyakorlat között, melyek a továbbiakban kerülnek részletes bemutatásra.

Megjelent
2017-12-09
Hogyan kell idézni
Kardos, M. (2017). Az oktatás céljáról, a tanári szerepről, a diákszerepről és osztálytermi interakcióról vallott pedagógusi nézetek. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 5(3), 18-28. https://doi.org/10.31074/gyntf.2017.3.18.28