A sírástól az első szótagig

  • Enikő Györkő
  • Ágnes Klein
##semicolon## gyermeknyelv, nyelvelsajátítás, magzatnyelv, újszülöttek hangjelei, beszédpercepcióó

Absztrakt

A közelmúlt során megalakult Tipikus és Atipikus Gyermeknyelvfejlődési Kutatócsoport célja a gyermekek kora életévétől a kisiskoláskor végéig tartó nyelvi fejlődésének és zavarainak nyomon követése, dokumentálása, valamint az atipikus fejlődés terápiás hatásainak felkutatása. A tudományos csoport vizsgálni kívánja továbbá a nyelvi és kognitív képességek összefüggéseit, a többnyelvűség kérdéseit és ezek megjelenési formáit a társadalomban. Közismert tény, hogy a nyelvi képesség elsajátítása egy olyan eseményekben gazdag út, amely az anyaméh világában kezdődik és még a serdülőkoron túl is folytatódik. Mivel a nyelvi fejlődés folyamata viszonylag hosszú és számos kihívással jár, ezért a jelen tanulmány, a kutatócsoport megalakulása kapcsán csupán egy rövid, de maghatározó periódust kíván ebből kiemelni. Pontosan azt a szakaszt érinti, amelyben a kezdetben ügyetlennek tűnő hangadási próbálkozásoktól az akaratlagos mozzanatokig tartó alapozó időszakba jut a gyermek, ahol az artikulációs rendszere az életkori beszédhibák mellett éretté válik az első érthető szavak kiejtésére.

Megjelent
2018-12-20
Hogyan kell idézni
Györkő, E., & Klein, Ágnes. (2018). A sírástól az első szótagig. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(3), 70-76. https://doi.org/10.31074/201837076
Rovat
Tematikus tanulmányok