A magyarországi német nemzetiség nyelvelsajátítási szokásai

  • Éva Márkus
  • Mira Gölcz
##semicolon## magyarországi német, nemzetiség, nyelvelsajátítás, óvoda, iskola

Absztrakt

A tanulmány bemutatja a magyarországi német nyelvoktatás jelenlegi helyzetét, a magyarországi németeket, a nyelvi szempontból előrehaladt asszimilációjukat, a rájuk jellemző kétnyelvűséget és diglossziát, valamint jellemző nyelvelsajátítási szokásaikat. Képet kapunk arról, hogy a német anyanyelv elsajátítása túlnyomórészt intézményes keretek között, nemzetiségi óvodában és a nemzetiségi iskolák alsó tagozatán történik. A szerzők kiemelik a korai kezdés fontosságát a nyelvelsajátítás sikeressége szempontjából. A cikk ismerteti továbbá a magyarországi nemzetiségi köznevelési, -oktatási rendszer jogszabályi hátterét, a nemzetiségi pedagógusképzést és azokat a modern pedagógiai módszereket, melyekkel a gyermekkori nyelvelsajátítás az életkornak megfelelően történik.

Megjelent
2018-12-20
Hogyan kell idézni
Márkus, Éva, & Gölcz, M. (2018). A magyarországi német nemzetiség nyelvelsajátítási szokásai. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(3), 56-69. https://doi.org/10.31074/201835669
Rovat
Tematikus tanulmányok