Stratégiák az etnikailag vegyes családokban nevelkedő gyermekek nyelvhasználatában Kárpátalján

  • Zoltán Karmacsi
##semicolon## gyermekkori kétnyelvűség, Kárpátalja, etnikailag vegyes család, nyelvhasználati stratégia

Absztrakt

Tanulmányomban az etnikailag heterogén családokban nevelkedő óvodáskorú gyermekek mindennapi nyelvhasználatának jellegzetességeire, nyelvhasználati stratégiáinak feltárása fókuszáltam. Vagyis arra, hogy hogyan választanak nyelvet a szülőkkel való kommunikációban, hogyan viselkednek számukra idegen felnőttekkel különféle beszédhelyzetekben, nyelvválasztásukat milyen mértékben befolyásolja a téma, élethelyzet vagy egyéb körülmények. A kutatás arra a feltételezésre épült, hogy a családokban alkalmazott nyelvhasználati stratégia, illetve a szülők nyelve(ke)t érintő döntései hatással vannak a gyermek nyelvhasználati stratégiájára, amelyet a gyermek mindennapi nyelvhasználatában nemcsak a szülőkkel, hanem a számára idegen személyekkel (például terepmunkásokkal) is alkalmaz.

Megjelent
2018-12-20
Hogyan kell idézni
Karmacsi, Z. (2018). Stratégiák az etnikailag vegyes családokban nevelkedő gyermekek nyelvhasználatában Kárpátalján. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(3), 34-55. https://doi.org/10.31074/201833455
Rovat
Tematikus tanulmányok