A ritmikai készségek fejlődése 12 éves korig

  • Gergő Mucsi
##semicolon## ritmus, ritmikai készség, zenei nevelés, transzferhatás, ritmustanítás

Absztrakt

A ritmikai készségek fejlődése más készségek fejlődési sajátosságaihoz hasonlóan egy gyorsuló, majd fokozatosan lassuló folyamatként jellemezhető. A fejlődés legintenzívebb időszaka óvodáskorra és kisiskoláskorra tehető. A gyermekek zenei képességeinek fejlesztése is ebben a fogékony korban lehet a legeredményesebb. A ritmikai készségek fejlődése más, nem zenei képességek fejlődését is segíti. Számos kutatás igazolja a ritmikai készségek pozitív hatásait a nyelvi képességekre, az olvasásra, a matematikai gondolkodásra, a memóriára és az intelligenciára is. A ritmikai készségek fejlettsége kiemelt fontossággal bír, előrejelzője lehet a későbbi tanulmányi eredményességnek is. A tanulmány három korcsoportra bontva (3 éves korig, 3–6 éves kor között, 6–12 éves kor között) mutatja be a ritmikai készségek fejlődésének életkori jellemzőit és fejlesztési lehetőségeit. A tanulmány célja továbbá, hogy ismertesse az óvodai zenei nevelés legfontosabb szempontjait, valamint az alsó fokú iskolai oktatás kerettantervének ritmikai fejlesztésre vonatkozó alapelveit.

Megjelent
2018-08-17
Hogyan kell idézni
Mucsi, G. (2018). A ritmikai készségek fejlődése 12 éves korig. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(2), 108-118. https://doi.org/10.31074/gyn20182108118
Rovat
Tematikus tanulmányok