A szövegolvasási és kottaolvasási képesség kapcsolata

  • Gábor Zsigmond
##semicolon## képességfejlesztés, szövegolvasás, zenei képességek, kottaolvasás, zenetanulás

Absztrakt

A tanulmány a szövegolvasási és a kottaolvasási képesség elméleti kereteit, illetve e képességek kapcsolódási pontjait tekinti át. Bemutatja két hazai zenei képességvizsgálatnak a kottaolvasás fejlődésére vonatkozó eredményeit. A szövegolvasás és a kottaolvasás hasonlóságot mutat az elsajátításukhoz szükséges nyelvi és zenei észlelés terén. A működésükhöz szükséges nyelvi és zenei készségek között szintén párhuzam vonható, valamint fejlettségük mértéke is jellemezhető hasonló megközelítéssel. Napjaink egyik legfontosabb pedagógiai kihívása, hogy a tanulókat megfelelő szövegértési képesség birtokosává tegyük. Ebben segítséget nyújthat a zeneoktatás, így például a kottaolvasás elsajátítása is. Ezek a lehetőségek azonban egyelőre kevéssé kihasználtak.

Megjelent
2018-08-17
Hogyan kell idézni
Zsigmond, G. (2018). A szövegolvasási és kottaolvasási képesség kapcsolata. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(2), 80-96. https://doi.org/10.31074/gyn201828096
Rovat
Tematikus tanulmányok