A zenei hallás korai fejlesztésének a szerepe a beszédészlelés fejlődésében: Egy zenei fejlesztőprogram tanulságai

  • Márta Janurik
  • Ilona Antal-Lundström
  • Krisztián Józsa
##semicolon## zenei készségek, fonológiai készségek, készségfejlesztő program, óvodáskor

Absztrakt

A tanulmány pedagógiai megközelítésben foglalkozik a zenei és a nyelvi készségek kapcsolatával. Áttekinti azokat a kutatásokat, amelyek a korai zenei fejlesztésnek a fonológiai készségek fejlődésére, az olvasástanulásra gyakorolt hatását vizsgálják. Bemutat továbbá egy óvodás és kisiskolás gyermekek számára kidolgozott zenei fejlesztő programot, ami a Látható hangok címet kapta. A program kipróbálásáról svéd és magyar tapasztalatok is rendelkezésre állnak. A tanulmány röviden összefoglalja ezeknek a pedagógiai kísérleteknek az eredményeit és tanulságait. A kipróbálás tapasztalatai alapján a módszer a zenei észlelés fejlesztésén keresztül eredményesen segíti a beszédészlelés fejlődését. A Látható hangok ezáltal az olvasás, helyesírás elsajátításának az előkészítését támogatja óvodáskorban és az iskolai tanulás kezdeti szakaszában. Az áttekintett szakirodalom és a bemutatott fejlesztő program alapján levonható következtetések fontos szempontokat nyújtanak az ének-zene oktatás megújulására irányuló kutatásokhoz.

Megjelent
2018-08-17
Hogyan kell idézni
Janurik, M., Antal-Lundström, I., & Józsa, K. (2018). A zenei hallás korai fejlesztésének a szerepe a beszédészlelés fejlődésében: Egy zenei fejlesztőprogram tanulságai. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(2), 64-79. https://doi.org/10.31074/gyn201826479
Rovat
Tematikus tanulmányok