IKT-eszközök használata óvodás korban – egy szülői kérdőív nyílt végű tételeinek kódolása EKOD-makrócsomaggal

  • Mária B. Németh
  • Fruzsina Juhász
  • Ágnes Hódi
  • Edit Tóth
##semicolon## kvalitatív adatok kódolása, megalapozott elmélet, szótáralapú kódolás, Excel makrócsomag, IKT-használat

Absztrakt

A pedagógiai szituációk vizsgálatakor bizonyos esetekben elkerülhetetlen, hogy írásbeli kikérdezéskor nyílt végű tételeket alkalmazzunk. Bár azok sokkal több információt szolgáltathatnak egy adott kutatási problémáról, mint a zárt végűek, használatuk gyakran háttérbe szorul az adatfeldolgozás nehézsége, összetettsége, idő- és munkaigénye, valamint az ahhoz szükséges szakértelem hiánya miatt. A jelen munkában közölt, általunk készített Excel makróval (EKOD) ennek a munkának egy kulcselemét, a kódolást, kategorizálást kívánjuk megkönnyíteni. A tanulmány célja, hogy elemezhetővé tegye az óvodáskorúak IKT-eszközhasználatának feltárásra irányuló kutatás egyik meghatározó témakörének, egyik nyílt végű kérdésének, a szülők óvodáskorú gyermekeik IKT használatának hatásáról alkotott véleményét. Munkánkban összefoglaljuk a kódolás metodikai kérdéseit, az adatelemzésben használt megalapozott elméletet, áttekintjük a kvalitatív elemzésre alkalmas szoftvereket. Részletesen bemutatjuk az „IKT eszközök használata óvodás korban” kérdőív egy nyílt kérdésének elemzésén keresztül az EKOD-ot és annak az adatjelölő kulcskomponensek keresésében, valamint az alapkategóriák felállításában történő használatát. Munkánk segítheti az óvodapedagógusok kvalitatív vizsgálatait, s ezzel hozzájárulhat különböző pedagógiai jelenségek megértéséhez és az óvodáskorú gyermekek fejlesztéséhez.

Megjelent
2019-12-29
Hogyan kell idézni
B. Németh, M., Juhász, F., Hódi, Ágnes, & Tóth, E. (2019). IKT-eszközök használata óvodás korban – egy szülői kérdőív nyílt végű tételeinek kódolása EKOD-makrócsomaggal. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 7(2–3), 170-186. https://doi.org/10.31074/201923170186