Vállt vállnak vetve – gyerekek a gyermekkorról

  • Orsolya Endrődy
  • István Lénárt
  • Irina Markovina
##semicolon## szóasszociáció, pszicholingvisztika, shoulder-to-shoulder (vállt vállnak vetve) módszer, gyermekkép, koragyermekkor

Absztrakt

A 2018-ban megkezdett empirikus kutatásunk a 4–5 éves korosztály gyermekképének feltárását és nyelvi tudatosságának mélyebb megértését tűzte ki célul orosz és magyar gyermekek asszociációinak összehasonlító, interdiszciplináris vizsgálatával. A kutatás alapvetően a pszicholingvisztika és a koragyermekkor-kutatás határterületén vizsgálódik, mind módszertanilag, mind az elméleti háttér tekintetében a két diszciplína szoros együttműködésével valósul meg. Módszertanunkat a shoulder-to-shoulder (vállt vállnak vetve) (Griffin et al., 2014) és a szóasszociációs módszer felhasználásával alakítottuk ki, az elméleti háttérnél pedig a Moszkvai Pszicholingvisztikai Iskola valamint a Gyermekkor mint konstrukció paradigma tekinthető kiindulási pontnak. A kutatást egy párhuzamosan Moszkvában és Budapesten dolgozó kutatócsoport végzi, mely a 4–5 éves korosztályt követően már megkezdte a 10–12 évesek körében végzett felmérést is. A munkát az Orosz Alapkutatások Alapja (RFFI) támogatja. Jelen tanulmányunkban a kutatás módszertanára fókuszálunk.

Megjelent
2019-12-29
Hogyan kell idézni
Endrődy, O., Lénárt, I., & Markovina, I. (2019). Vállt vállnak vetve – gyerekek a gyermekkorról. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 7(2–3), 125-135. https://doi.org/10.31074/201923125135