Társas interakciók megfigyeléses vizsgálata integráló óvodai csoportokban

  • Zsófia Böddi
##semicolon## integráció, óvoda, társas interakciók, természetes megfigyelés

Absztrakt

Jelen tanulmány fókuszában az integráló óvodai csoportok társas kapcsolatának vizsgálata áll. Az integráció szociális aspektusa kiemelten fontos annak eredményessége szempontjából. A kutatás célja integráló csoportokba járó sajátos nevelési igényű gyermekek szociális interakcióinak feltárása volt. A természetes megfigyelés módszerét alkalmazva hat sajátos nevelési igényű (nem autisztikus) gyermek (3 lány, 3 fiú, 5 és 7 év közöttiek, átlag életkoruk: 6,17 év) interakcióit vizsgáltam. A megfigyelést öt integráló óvodai csoportban több alkalommal délelőtt készített videófelvételeken végeztem. A megfigyelési kategóriarendszer kidolgozása és reliabilitásának vizsgálata után összesen közel 5 órányi videofelvétel megfigyelése után az egyes kategóriák frekvenciáinak elemzésével kaptam meg az eredményeket. A megfigyelt sajátos nevelési igényű gyermekek a megfigyelt időszakokban legnagyobb arányban, az idő több, mint felében játékkal foglalták el magukat. Tevékenységeiket az esetek több, mint felében valakivel interakcióban végezték, interakcióik leggyakrabban egykorú társaikkal folytak. Az eredményeket elemezve és a szakirodalommal összevetve megállapítható, hogy a megfigyelt gyermekek a csoportok tagjaiként, játszótársként vettek részt az óvodai életben, valóban megjelent a szociális integráció.

Megjelent
2019-12-29
Hogyan kell idézni
Böddi, Z. (2019). Társas interakciók megfigyeléses vizsgálata integráló óvodai csoportokban. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 7(2–3), 28-44. https://doi.org/10.31074/2019232844