Meixner-módszertanra épülő anyanyelvi fejlesztő foglalkozás az óvoda nagycsoportjában

##semicolon## beszédfejlesztés, szókincs, Meixner-módszer

Absztrakt

Az írott nyelv elsajátítását megalapozó nyelvi készségek fejlesztése a sikeres iskolakezdés egyik kulcsa. A Meixner-módszertan erre megoldási módot kínál, mely egyrészt kapcsolható a nevelési tervben szereplő célokhoz, feladatokhoz, nagyobb témakörökhöz, másrészt figyelembe veszi az adott gyermek, illetve csoport nyelvi sajátosságait. A tanulmányban bemutatott nyelvi anyag nemcsak az aktív és passziv szókincs bővítésére, a szókincsaktivizálás ügyesítésére, hanem a mondatértésre és -alkotásra is fókuszálva az egyéb fontos készségek, képességek, a szó- és mondatemlékezet, a figyelem, a fonológiai tudatosság fejlesztésére is játéklehetőségeket kínál. A tanulmányban bemutatott nyelvi anyag egy minta, melynek mentén változatos eszközökkel, tudatosan strukturálva a nyelvi anyagot helyezhető hangsúly a verbalitás erősítésére, függetlenül attól, hogy a gyermekek egy része atipikus fejlődés vagy kedvezőtlen literációs környezet következtében térnek el az életkor alapján elvárható nyelvi sajátosságoktól. 

Referenciák

Adamikné Jászó, A (2006). Az olvasás múltja és jelene. Trezor Kiadó.

Blomert, L. & Csépe, V. (2012). Az olvasástanulás és -mérés pszichológiai alapjai. In Csapó, B. & Csépe, V. (Eds.), Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez (pp. 17–86). Nemzeti Tankönyvkiadó.

Fehérné Kovács, Zs., Kas, B. & Sósné Pintye, M. (2019). Szempontok a nyelv-és beszédfejlődési zavarok szűréséhez és állapotmegismeréséhez. In Csepregi, A. (Ed.), Ajánlások a fejlődési zavarok és az érzékszervi fogyatékosságok szűréséhez, állapot-megismeréséhez (pp. 147–214). Családbarát Ország Nonprofit Kft.

Gósy, M. (2000). A hallástól a tanulásig. Nikol Kht.

Józsa, K. & Steklács, J. (2009). Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései. Magyar Pedagógia, 109(4), 365–397.

Juhász, V., Kálló, V. & Radics, M. (2019). Anyanyelvi nevelés, írás-olvasás előkészítés óvodás- és kisiskoláskorban. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.

Kas, B. Lőrik, J., Molnárné Bogáth, R., Szabóné Vékony, A. & Szatmáriné Mályi, N. (2012). SZÓL-E? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz. Útmutató. Logotech.

Meixner, I. (1995). A dyslexia prevenció, reedukáció módszere. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.

Nagy, J. (2006). Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. In Józsa, K. (Ed.), Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése (pp. 17–42). Dinasztia Tankönyvkiadó..

Ranschburg, P. (1939). Az emberi tévedések törvényszerűségei. Novák Rudolf és Társa.

Megjelent
2022-04-08
Hogyan kell idézni
Sipos, Z. (2022). Meixner-módszertanra épülő anyanyelvi fejlesztő foglalkozás az óvoda nagycsoportjában. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(1), 179-185. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.179.185